microperfuzoare sterile

Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 27 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 27 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”) Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 19 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 19 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 25 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 25 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”) Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 24 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 24 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 23 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 23 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 22 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 22 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 21 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 21 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 20 G
Microperfuzoare Sterile (Fluturasi) cu ac 20 G Microperfuzoare
Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau transfuzii de scurta durata (“fluturasi”). Descriere : Microperfuzoarele sunt utilizate pentru injectii, perfuzii sau...
33,90 RON